Čím sa zaoberáme:

  • Statika a optimalizácia oceľových konštrukcií
  • Výrobná dokumentácia
  • Kladačské plány opláštenia stien a striech konštrukcií
  • Vizualizácie
  • Animácie

V našom pôsobení úzko spolupracujeme so spoľahlivými výrobcami oceľových konštrukcií a tak vieme v prípade potreby dohodnúť aj výrobu a montáž konštrukcie.

Statika

Na základe údajov od výrobcu, príp. investora spracujeme statický návrh oceľovej konštrukcie, prípadne existujúci návrh optimalizujeme. Statické výpočty vykonáva autorizovaný statik, ktorý na základe Eurokódu navrhne optimálne riešenie nosnej konštrukcie, kotvenia a prípojov. Statik používa program SCIA Engineer a Idea Statica.

Výrobná dokumentácia

Je výsledkom našej činnosti. Výrobná dokumentácia (VD) vychádza buď z realizačnej dokumentácie (RP) resp. z projektu pre stavebné povolenie (PSP). Vo výrobnej dokumentácií projektant spracuje všetky detaily konštrukcie v 3D modeli. Následne vygeneruje a upraví výrobné výkresy – montážne zostavy, výkresy dielcov, položiek. Vyhotoví výpisy materiálov (kusovníky) pre objednanie materiálu, náteru a pre prehľad výroby a montáže konštrukcie. Zároveň vygeneruje bezvýkresové dáta kompatibilné s väčšinu celosvetovo vyrábaných NC strojov.

Projektant používa software zameraný 100% na oceľové konštrukcie Advance Steel a Tekla Structures. Týmto procesom zaisťujeme minimalizáciu chýb, šetríme čas a náklady na výrobu OK.

Pred odovzdaním dokumentácie si zákazník môže skontrolovať konštrukciu v 3D modeli cez online Viewer od spoločnosti Autodesk, bez toho aby musel čokoľvek inštalovať alebo sa niekde registrovať, iba jednoducho klikne na odkaz, ktorý mu vygenerujeme. V prehliadači je možné konštrukciu otáčať, vypínať jednotlivé prvky, merať, robiť rezy, príp. kontrolovať vlastnosti prvkov (materiál, dimenzie, číslovanie, atď.) Tento viewer je užitočným pomocníkom aj pri montáži zložitých konštrukcií na stavbe, či na dielni s internetovým pripojením.

Vizualizácie

Vizualizáciou dokážeme zobraziť zákazníkovi reálny pohľad na konštrukciu. Je to výborný nástroj na prezentáciu stavby v najvyššej možnej kvalite zobrazenia. Predávate svoju prácu s pridanou hodnotou a tým stúpajú preferencie oproti konkurencii.

Ďalším využitím vizualizácie je zobrazenie stavby na mieste, kde má stáť, ešte pred tým, než sa vôbec začne s projektovaním VD alebo výrobou OK.

Priestorové vizualizácie

Priestorovou alebo „panoramatickou“ vizualizáciou sa môžeme prejsť po konštrukcii. Vo vizualizácií sa nachádza celá stavba a po nej sa preklikávame cez značky na miesta kde sa chceme porozhliadnuť. Takto vytvorenú konštrukciu je taktiež možné vložiť do ľubovoľného prostredia.

priestorova vizualizacia archeoparkpriestorova vizualizacia monstaganempriestorova vizualizacia msr enginespriestorova vizualizacia stoziar radiolokatora