Multifunkčný objekt Archeopark Chotěbuz

Stavba získala Cenu hejtmana Moravskoslezského kraja v súťaži STAVBA MSK 2015. Investor Moravskoslezský kraj, miesto stavby Chotěbuz. Cieľom projektu bolo rozšíriť a skvalitniť ponuku služieb pre návštevníkov v Archeoparku Chotěbuz. Bol vybudovaný nový vstupný multifunkční objekt s nadväzujúcou lávkou v „korunách stromov“, čím bolo mimo iné doplnené potrebné chybujúce zázemie.

Dodávateľ OK: SKANSKA a.s.

Projektant VD: Xpro4, s.r.o.

Investor: Moravskoslezský kraj

Vizualizácia