Skúšobná stolica lán, Trenčín

Skúšobná stolica testuje laná na odolnosť voči pretrhnutiu voľným pádom bremena podľa normy DIN EN 892. Stolicu sme navrhli podľa požiadaviek investora s dodržaním príslušných noriem. Konštrukcia je tvorená prevažne joklovou profiláciou ako uzavretý tuhý rám s dvomi plošinami. Pre voľný pád bremena je využitý systém vodiacich čeľustí používaný vo výťahových šachtách.

Investor: GLEISTEIN SLOVAKIA, s.r.o.
Stupeň dokumentácie: statika a výrobná dokumentácia
Hmotnosť OK: 3,4t
Rozmery (šxdxv): 2,1 x 2,1 x 10m
Miesto: Trenčín, SR