Stožiar rádiolokátora Kubínska hoľa

Nosná konštrukcia rádiolokátora je tvorená tromi trojicami nosných pilierov z bezošvých rúr, ktoré tvoria osovo rovnostranný trojuholník. Vnútrom trojice pilierov prechádza skrutkovité schodisko šírky 600mm. Na prízemí je konštrukcia vejárovitého tvaru, kde sa nachádza miesto pre obsluhu radaru, pohotovostná miestnosť s dvomi lôžkami, kuchynky a miestnosť pre energoblok (trafostanica a náhradný zdroj). Stožiar má dve plošiny vo výške +16,36 využitej pre technologickú miestnosť a +19,2m pre osadenie kupoly a meteorologického radaru SHMU. Konštrukcia je navrhnutá do extrémnych podmienok, kde musí zvládať okrem silných náporov vetra aj ľadovú príťaž typickú pre túto polohu v zimnom období.

Investor: SHMU
Stupeň dokumentácie: statika a výrobná dokumentácia
Hmotnosť OK: 48,5t
Rozmery (šxdxv): 10 x 10 x 19,2m
Miesto: Kubínska hoľa, SR

Vizualizácia